...

Badania psychologiczne i psychotesty

Prowadzimy badania psychologiczne dla kierowców, instruktorów nauki jazdy, za zatrzymane prawo jazdy (alkohol, wypadek, punkty), z zakresu medycyny pracy (pojazd służbowy, operator wózka widłowego, koparki in.)

 

Zgodnie z art. 39 k i 39 m (rozdział 7 a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, kierowca wykonujący transport drogowy podlega badaniom psychologicznym (psychotesty) przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów

przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332, 1996 r. z późn. zm.)

Badania na broń

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń muszą wykonać badanie uprawnionego psychologa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku (Dz.U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm.) wykonujemy badania  psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń w celach: łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich.

Badania dla pracowników ochrony

Na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia badaniu, badanie przeprowadzane jest co 3 lata. Sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy. 

Podstawą prawną badań jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich 

i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.