...

Konsultacje psychologiczna i terapia

Terapia psychologiczna (psychoterapia) to skuteczna metoda leczenia zaburzeń i trudności psychicznych. Z terapii mogą korzystać nie tylko osoby 

z diagnozą np. depresji lub zaburzeń lękowych. Zaleca się ją także osobom, które maja różne problemy życiowe (w związkach, w relacjach, problemy wychowawcze, problemy z samoocena i motywacją do działania).

Psychoterapia opiera się na rozmowie. W trakcie terapii pacjent/klient przygląda się sobie (swoim schematom myślowym, swoim emocjom) i wspólnie 

z terapeutą poszukuje najlepszych dla siebie zmian i rozwiązań. Zmiany następują poprzez zdobycie umiejętności, dzięki którym możemy kontrolować swoje emocje oraz życie.

Konsultacja psychologiczna

Najczęściej pierwsze spotkanie z psychologiem. Jest to tzw. spotkanie diagnostyczne. Pacjent/klient może się zdecydować na końcu czy chce dalej kontynuować spotkania ale wtedy już w formie terapii indywidualnej. Koszt – 200 zł.

Terapia indywidualna

W terapii nie ma oceny, nie ma słabych czy niepoważnych problemów. Wszystko z czym przychodzi pacjent jest ważne i dostaje pełną uwagę 

i szacunek. Sesje terapeutyczne, trwają 50 minut. Mogą się odbywać w gabinecie lub online. Koszt – 180 zł.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.