...

Szkolenia i warsztaty psychologiczne

Ustawienia Hellingerowskie lub rodzinne lub systemowe. Twórcą tej metody jest Bert Hellinger, który stworzył, zbadał, rozwinął i spopularyzował tą metodę.

Jest ona zbudowana na wieloletnich obserwacjach i doświadczeniach oraz bezpośredniej pracy z pacjentem. Ustawienia systemowe to metoda pozwalająca w bardzo krótkim czasie zdiagnozować źródło problemu. Opiera się na przekonaniu, że nieświadome procesy wpływają na jakość naszego życia. Podczas pracy terapeutycznej możemy dotrzeć do źródła naszego problemu, który wynika często z emocji połączonych z różnymi zdarzeniami lub osobami w systemie rodzinnym. Emocji, które często są przez nas wypierane lub ukryte. Ustawienia pokazują przyczynę cierpienia i kłopotów w naszym życiu, przyczyny chorób, niepowodzeń.

Ma to związek z wydarzeniami z przeszłości, których nie jesteśmy świadomi albo, do których nie przywiązujemy wagi, a następnie  uruchamiają proces zmiany. Udział w takiej terapii to głęboko poruszające wydarzenie, które powoduje lepsze zrozumienie siebie, swojego losu, miejsca, przeznaczenia. Bardzo często otwiera nowe perspektywy widzenia siebie i otoczenia jak również nowe możliwości działania.

 

Ustawienia pozwalają osiągnąć szybkie zmiany w stosunkowo krótkim czasie.

 

Ustawienia Hellingera dają wiele możliwości:

– pozwalają wrócić do osobistej siły,

– uruchamiają nas w dążeniu do sukcesu w pracy zawodowej,

– układają nas w biznesie,

– pomagają,  aby zaczęły do nas płyną pieniądze,

– pokazują przyczyny chorób co w konsekwencji  prowadzi do powrotu do zdrowia

– pomagają uzdrawiać związki  partnerskie,

– uzdrawiać relacje z dziećmi. 

Wymagają gotowości do spotkania z tym co trudne, czasem ukryte czy utajone w rodzinie. Dają szansę na wyciągnięcie na światło dzienne tego co przez lata było „zamiecione pod dywan” i tego co nie jest uświadomione. Pozwalają to uzdrowić, aby uczestnik mógł wrócić do własnej siły i poczuć satysfakcję w tym co robi w swoim życiu.

To piękna podróż do nowego…

Zapraszam

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.